Продукция

Предлагаме на нашите клиенти блокове със следните търговски разновидности:

Фотографиите илюстрират различните разновидности Врачански варовик, които предлагаме. Варовикът е природен продукт и е възможно да има малки отклонения от тези илюстрации.

 

ФИЗИКОМЕХАНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Врачанския варовик от кариера Дионисо има следните физикомеханични показатели:

Показател   Стойност
Обемна плътност g/cm³ 2.16 - 2.25
Специфична плътност g/cm³ 2.68 - 2.72
Обем на порите % 16.36 - 19.40
Коефицент на порите % 0.196 - 0.242
Водопопиваемост % 3.9 - 4.8
Якост на натиск в сухо състояние x105 Ра 651.1 - 866.2
Якост на натиск във водонапито състояние x105 Ра 454.3 - 677.4
Относителна якост на натиск в замразено състояние x105 Ра 356.8 - 565.6
Коефицент на мразоустойчивост - 0.50 - 0.65
Износване по Девал % 4.7 - 5.4


За отделните разновидности, стойностите на тези показатели варират, но са постоянни за самата разновидност.
Тези характеристики на добивания в кариера Дионисо варовик, го правят подходящ материал при интериорни и екстериорни решения, за изработка на плочи, стълбища, балюстради, камини, орнаменти, скулптури и др.


В кариера Дионисо се добиват, селектират и продават гатерни блокове със следните размери:

Обем 3.00 м³ - 8.50 м³
Дължина - 1.80 - 3.20 м
Ширина - 0.70 - 1.70 м
Височина - 0.50 - 1.80 м.