Dionysso 6 BA Light Tiger Skin

В кариера "Дионисо" се добиват, селектират и продават гатерни блокове със следните размери:

Обем 3.00 м³ - 8.50 м³
Дължина - 1.80 - 3.20 м
Ширина - 0.70 - 1.70 м
Височина - 0.50 - 1.80 м.

Фотографиите илюстрират различните разновидности Врачански варовик, които предлагаме. Варовикът е природен продукт и е възможно да има малки отклонения от тези илюстрации.